Staf Pengajar

Staf Pengajar

 

Fauzan Ahmad Mahanani.,M.Pd.
NIP.197801152008011006
Kepala Program Keahlian Teknik Mekatronika

Julianto.,S.T.
NIP.197107082006041020
Kepala Bengkel Program Keahlian Teknik Mekatronika

Yanuar Eko Saputra.,S.Pd.
NIP.-
Sekretaris Program Keahlian Teknik Mekatronika
Agnes Dwi Cahyani.,S.Pd.
NIP.-
Guru Produktif Program Keahlian Teknik Mekatronika
Arianto.,S.Pd.
NIP.-
Guru Produktif Program Keahlian Teknik Mekatronika